Werknemer

Als werknemer bouw je meestal collectief pensioen op indien je werknemer bent bij een bedrijf die een pensioenregeling heeft. Elke maand wordt geld ingehouden op het bruto maandsalaris van de werknemer, de pensioenpremie, en wordt namens de werknemer gestort in een pensioenfonds. Het doel is om bij het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd met de eerste twee pijlers tot een pensioenuitkering van 70 % van het laatstverdiende arbeidsinkomen te komen. Elke maand wordt geld ingehouden op het bruto maandsalaris van de werknemer, de pensioenpremie, en namens de werknemer gestort in een pensioenfonds. Opgebouwd kapitaal uit de tweede pijler kan niet worden overgebracht naar BND, omdat bij BND in de derde pijler gespaard wordt. Een opgebouwd collectief pensioen lager dan EUR 417,- kan in sommige gevallen worden afgekocht. Op dat moment wordt er wel belasting over geheven, het wordt belast in box 1. Collectief pensioenopbouw is veelal 1,75%, 2% of 2,25% van het bruto salaris. Hoeveel lijfrentevermogen je maximaal fiscaal vriendelijk mag opbouwen, hangt af van jouw jaarruimte en reserveringsruimte. Deze kun je berekenen op onze website.