Vrij Vermogen

BND Vermogensopbouw biedt drie producten aan: lijfrentesparen, Beleggingsrecht Eigen Woning en vrij vermogen opbouw. Vrij vermogen opbouw betekent dat wordt toegewerkt naar een bepaald doelkapitaal of er wordt gewoon kapitaal opgebouwd. Het opgebouwde vermogen is uiteindelijk vrij besteedbaar.