Volksverzekering

Een volksverzekering is een publiekrechtelijke verzekering die verplicht is voor elke natuurlijke persoon die legaal ingezetene van Nederland is. Volksverzekeringen zijn: de AOW (Algemene Ouderdomswet), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), Anw (Algemene nabestaandenwet) en de AKW (Algemene Kinderbijslagwet). De premie volksverzekeringen wordt belast over het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) bij iedereen jonger dan 65. Hierbij wordt over het inkomen tot EUR 32.127 31,15% geheven.