Vermogensrendementsheffing

Een heffing van 1,2 procent (30% over 4% verondersteld rendement) over het belastbaar vermogen in box 3. De eerste EUR 20.661 (2009) is vrijgesteld van deze belasting. De heffing vindt plaats over het gemiddelde vermogen in een bepaald jaar.