Vermogensopbouw

Vermogensopbouw is het opbouwen van kapitaal voor bijvoorbeeld het pensioen of hypotheekaflossing. BND is opgedeeld in Vermogensbeheer en Vermogensopbouw. Klantenservice valt onder Vermogensopbouw. Voor Vermogensbeheer is een vrij kapitaal van tenminste EUR 250.000 vereist.