Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is het beheer van grotere vermogens voor derden door gespecialiseerde organisaties of personen. BND is opgedeeld in Vermogensbeheer en Vermogensopbouw. De klantenservice valt onder Vermogensopbouw. Voor Vermogensbeheer is een vrij kapitaal van tenminste EUR 250.000 vereist.