Verklaring Overdracht Lijfrente (VOL)

Een verklaring overdracht lijfrente (VOL), ook wel een vrijwaringsverklaring is nodig wanneer u uw geld fiscaal geruisloos wilt overdragen naar een aanbieder die geen PSK deelnemer is. Middels de VOL verklaart de nieuwe aanbieder de oude aanbieder te vrijwaren voor eventuele schade die voortvloeit uit de waardeoverdracht. Sinds 2013 is Brand New Day PSK deelnemer en hoeft u de VOL niet meer ingevuld retour te sturen.