Veilig

Jouw geld staat veilig bij Brand New Day. Onafhankelijke bewaarder: als je participeert in Brand New Day fondsen wordt het door Brand New Day beheerde vermogen veilig ondergebracht in een onafhankelijke `bewaarder` van de Kas Bank. Zo is jouw geld juridisch en economisch volledig afgescheiden van het vermogen van Kas Bank en Brand New Day. Staatsobligaties: Als je meer vermogen hebt dan het staatsgegarandeerde spaartegoed, is beleggen in bepaalde staatsobligaties veiliger dan contant geld aanhouden bij een bank. BND belegt in West-Europese staatsobligaties, die desgewenst inflatie- geïndexeerd zijn, om zo jouw toekomstig inkomen uit vermogen maximaal te garanderen. Aandelen: Het risicodragende gedeelte van je vermogen wordt belegd in een wereldwijd gespreide aandelenindex met afdekking van valutarisico´s. Een passief, wereldwijd gespreid indexfonds, zoals het Brand New Day Wereld Index Fonds, volgt de MSCI-world (wereld index) en heeft zeer lage kosten. Toezicht: Zowel Brand New Day als de Kas Bank staan onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank en onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Brand New Day is DSI- geregistreerd.