Valutarisico

Valutarisico is het risico dat het te behalen rendement wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. In het BND Wereld Index Fonds zijn valutabewegingen ten opzichte van de euro afgedekt, zodat bij een lagere dollarstand het rendement hetzelfde blijft. Dit werkt als volgt: er worden aandelen gekocht (euro > dollar) en voor hetzelfde bedrag worden dollars verkocht in ruil voor euro´s (dollar > euro). Wanneer de aandelen verkocht worden (dollar > euro), worden van de euro´s weer dollars gekocht (euro > dollar). Dit heet hedgen. Als de dollar daalt t.o.v. de euro, kunnen van de gekochte euro´s meer dollars worden gekocht, en van de aandelen minder euro´s. Zodoende is het valutarisico afgedekt.