Tweede pijler

De tweede pijler is pensioenopbouw via de werkgever, vallend onder de pensioenwet (collectief pensioen). Zo´n 90% van de werkgevers heeft een pensioenregeling, de werkgever is hier echter niet toe verplicht. Meestal betalen werkgevers 2/3 van de pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. Collectief pensioen dient ter aanvulling van de AOW-uitkering.