Tegenrekening

Een tegenrekening is een betaalrekening die dezelfde rekeninghouder heeft als de rekening die bij Brand New Day bekend is. Voor identificatie dient een bedrag vanaf de tegenrekening naar Brand New Day te worden gestort, o.v.v. het portefeuillenummer.