Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

SEW wordt fiscaal net zo behandeld als een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW). Onbedoeld verschillen de voorwaarden wel enigszins. Bij een SEW wordt tegelijk met het afsluiten van de hypotheek ook een geblokkeerde spaarrekening geopend. Hierop wordt gedurende tenminste 15 jaar jaarlijks een bedrag gestort. Het spaarresultaat wordt aan het einde van de looptijd gebruikt voor de aflossing van de hypotheekschuld.