Schijventarief

Te betalen belasting wordt in box 1 berekend via het schijventarief. Het schijventarief zorgt ervoor dat lagere inkomens minder zwaar belast worden dan hogere inkomens. Het schijventarief voor 2009 is weergegeven in onderstaande tabel.