Renterisico

Het risico dat door een verandering van de rente je minder ┬┤waar voor je geld┬┤ krijgt. Dus, renteverlaging betekent een lagere lijfrenteuitkering aan te kopen met hetzelfde kapitaal. Door middel van Duration Matching kan bij BND dit renterisico afgedekt worden (uiteraard alleen voor het in staatsobligaties belegde gedeelte). BND biedt de mogelijkheid om dit risico (gedeeltelijk of) geheel af te dekken door het kapitaal (gedeeltelijk) in staatsobligaties onder te brengen.

Het risico dat door een verandering van de rente je geld meer of minder waard wordt. Voor staatsobligaties biedt Brand New Day de mogelijkheid om het renterisico (geheel of gedeeltelijk) af te dekken middels duration matching.