Rente

Rente is een vergoeding voor het uitlenen van geld. De jaarlijkse uitkering die bij pensionering kan worden aangekocht van de opgebouwde lijfrente, hangt af van de rentestand. Een hoge rente betekent een hoge uitkering, dus waardevermeerdering. De waarde van een obligatie hangt ook af van de rentestand. Een hoge rente betekent een lage prijs van de obligatie, dus waardevermindering. Op het moment dat van de opgebouwde lijfrente een pensioenuitkering wordt gekocht, worden de obligaties verkocht: voor minder geld bij hoge rente en voor meer geld bij een lage rente.