Rendement

Rendement is een percentage of totaalbedrag waarmee een investering in waarde toeneemt. Hoe hoger het te verwachten rendement, hoe hoger het risico van de investering. Het netto rendement dat wordt behaalt bij een lijfrenterekening hangt niet alleen af van het rendement van de belegging, maar ook van de kosten die de aanbieder in rekening brengt. Bij gelijk risico zit het verschil in te behalen rendement tussen verschillende aanbieders in het verschil in kosten: BND is de goedkoopste aanbieder. Het historisch rendement op aandelen is 8,3%. Het historisch rendement op obligaties is 4,2% De belastingdienst gaat in box 3 uit van een rendement op vermogen van 4%.