Premiesplitsing

Premiesplitsing kan worden ingezet ter voorkoming van het betalen van successierecht. Bij Brand New Day heeft dit betrekking op de ORV. Bij premiesplitsing wordt (door de begunstigde) premie betaald uit eigen vermogen op het leven van een andere persoon (de verzekerde). Er hoeft dan geen successierecht te worden betaald in geval van uikering van de verzekering. Premiesplitsing kan alleen worden toegepast als er geen gemeenschap van goederen bestaat. In geval van gemeenschap van goederen heeft de verzekerde zelf automatisch al meebetaald aan de premies. Deze situatie ontstaat bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of wanneer mensen samenwonen. Bedragen tot 500.000 Euro zijn vrijgesteld voor successierecht bij gemeenschap van goederen. Er hoeft dus geen premiesplitsing te worden toegepast als de erfenis niet meer bedraagt dan 5 ton.