Premie

Een verzekeringspremie is een (meestal) periodieke of eenmalige betaling aan de verzekeraar in ruil voor de verzekering. De premie volksverzekeringen is een percentage van het brutoloon dat ingehouden wordt door de belasting en aangewend wordt om AOW uitkeringen van te betalen.