Polis

Een polis is een door de verzekeraar afgegeven schriftelijk stuk waarin de overeenkomst van de verzekering is vastgelegd. Een polis bestaat meestal uit een polisblad met bijlagen die de toepasselijke algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden en speciale clausules bevatten.