Pensioenleeftijd

De AOW leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 67. Indien u vóór 1 januari 1955 bent geboren, dan verandert er voor u niets. Bent u tussen 1955 en 1959 geboren, dan krijgt u vanaf uw 66e een AOW-uitkering. Uw pensioenuitkering ontvangt u vanaf uw 67e. Gemaakte pensioenafspraken vóór de aanpassing van de pensioenregeling blijven hoogstwaarschijnlijk onveranderd. Als u in 1960 of later geboren bent, dan gaat AOW in op uw 67e.