Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is dat deel van het arbeidsinkomen van de werknemer dat voor de pensioenopbouw in aanmerking wordt genomen (het brutosalaris minus de AOW franchise). De pensioengrondslag is nodig om te berekenen of iemand een pensioengat heeft en dus fiscaal vriendelijk aanvullend pensioen kan opbouwen.