Pensioen

Pensioen is een inkomen dat bedoeld is voor het moment dat men stopt met werken door bijvoorbeeld het bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar of wegens arbeidsongeschiktheid. Letterlijk wordt met pensioen de tweede pensioenpijler bedoeld.