Overbruggingslijfrente

De overbruggingslijfrente is een tijdelijke periodieke uitkering om een bepaalde periode te overbruggen nadat iemand volledig of tijdelijk gestopt is met werken. De uitkering loopt uiterlijk tot aan de leeftijd van 65 jaar en/of de pensioendatum. Per 1 januari 2006 is het niet meer mogelijk een lijfrentepolis te gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Alleen polissen die vóór deze datum zijn afgesloten, kunnen  nog worden gebruikt voor de aankoop van een overbruggingslijfrente. Premie voor een overbruggingslijfrente die is ingelegd na 31 december 2005 is niet meer aftrekbaar (tenzij teruggewenteld tot voor deze datum), ook niet als de polis eerder is afgesloten.