Opzegtermijn

Wanneer men een contract wilt opzeggen voor de contractvervaldatum dient men in de meeste gevallen rekening te houden met een opzegtermijn. Dit is de periode tot het moment dat het contract daadwerkelijk ontbonden wordt, de opzegtermijn is vastgelegd in het contract.