Obligatiefonds

Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die door een onderneming, instelling of overheidsinstelling is aangegaan. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. Brand New Day belegt in staatsobligatiefondsen met verschillende looptijden. Deze fondsen beleggen in inflatie- geïndexeerde, West-Europese staatsobligaties met een AAA rating. Inflatie-indexatie: de betaling van de rente en de aflossing van de hoofdsom worden aangepast aan de Europese of nationale inflatie en worden gegarandeerd door de desbetreffende staat. Daarom hebben deze obligaties de grootst mogelijke kredietwaardigheid. Bovendien vormen staatsobligaties, in tegenstelling tot bedrijfsobligaties, de beste vermogensbescherming in slechte tijden. Duration matching: Brand New Day richt jouw portefeuille zo in dat een mogelijk verlies aan pensioeninkomen door een lagere rentestand, wordt gecompenseerd door de hogere waarde van jouw obligatieportefeuille. Hierdoor wordt het renterisico richting pensioendatum naar nul afgebouwd en hebben renteveranderingen geen invloed meer op de hoogte van jouw uitkering.