Obligatie

Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening die door een onderneming, instelling of overheidsinstelling is aangegaan. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding.