Middelloon

Middelloon is een vorm van opbouw van collectief pensioen, waarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde salaris tijdens het werkende leven. Dit is de meest voorkomende voor van collectief pensioen. Als men 30 jaar werkt met een opbouwpercentage van 2%, dan heeft men (30*2%) 60% van het gemiddelde salaris opgebouwd.