Maximale zekerheid

Aandelen: Bij BND wordt de MSCI World gevolgd, waardoor in ieder geval de resultaten van de markt worden behaald. Door niet actief te beleggen worden ook kosten bespaard. Duration matching: BND richt de portefeuille zo in dat een mogelijk verlies aan pensioeninkomen door een lagere rentestand wordt gecompenseerd door de hogere waarde van je obligatieportefeuille. Hierdoor wordt het renterisico richting pensioendatum naar nul afgebouwd en hebben renteveranderingen geen invloed meer op de hoogte van jouw uitkering. Ook wordt standaard het aandeel obligaties in je portefeuille vergroot, behalve als je dit persoonlijk aanpast, naarmate je dichterbij je pensioenleeftijd komt. Dit zorgt voor een perfecte duration match bij pensioen. Zie ook pensioendatum Kasbewaarder: Als je participeert in Brand New Day fondsen wordt het door Brand New Day beheerde vermogen veilig ondergebracht in een onafhankelijke `bewaarder` van de Kas Bank. Zo is jouw geld juridisch en economisch volledig afgescheiden van het vermogen van Kas Bank en Brand New Day. Schuldeisers van Kas Bank en Brand New Day kunnen op deze manier geen aanspraak maken op de tegoeden in de bewaarder. AAA-status: zie AAA-status Zie ook ‘veilig’