Lijfrenteclausule

Een lijfrenteclause kan onderdeel zijn van een levensverzekering afgesloten voor de Brede Herwaardering. Bij uitkering kan het vrijgekomen kapitaal dan enkel worden aangewend voor de aankoop van een lijfrente. Na invoering van de Brede Herwaardering worden geen lijfrente clausules meer toegevoegd. Dit gaat voor premiebetalende verzekeringen op sinds 16 oktober 1990 en voor koopsompolissen sinds 1 januari 1992.