Lijfrente

Lijfrente is de derde pijler van het pensioenstelsel in Nederland en is bedoeld als aanvulling op het pensioen dat je in de eerste- en tweede pijler opbouwt. Met ‘lijfrente’ wordt strict genomen alleen de uitkering bedoeld, dus de periodiek uitbetaalde bedragen. In de praktijk wordt met lijfrente echter vaak ook de opbouwfase aangeduid. De inleg (opbouwfase) is fiscaal aftrekbaar als deze binnen de jaar- en/of reserveringsruimte past en wordt gestort op een geblokkeerde lijfrenterekening (of polis).