Kruislingse premiebetaling

Er kan voor kruislingse premiebetaling gekozen worden om het betalen van successierechten te voorkomen. Bij kruislingse premiebetaling betaalt niet de verzekerde maar iemand anders voor de overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden hoeft er dan geen heffing betaalt te worden omdat er niets is onttrokken uit het vermogen van de overledene.