Kifid

Het Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het is een instelling die bemiddelt tussen consumenten en financiële dienstverleners als er geschillen zijn ontstaan. Alle financiële dienstverleners moeten volgens de Wet op financieel toezicht aangesloten zijn bij een door de Minister van Financiën erkend geschilleninstituut. Het Kifid is er daar een van. Voordat de consument zich richt tot het Kifid, moet een klacht eerst schriftelijk voorgelegd zijn aan de directie van de financiële instelling. Pas als de twee betrokken partijen niet tot een passende oplossing kunnen komen door de interne klachtenprocedure van de financiële instelling te volgen, kan de klacht aan het Kifid worden voorgelegd.