Kas Bewaarder Klantenvermogen BND BV

Het door Brand New Day beheerde vermogen wordt ondergebracht in een onafhankelijke `bewaarder` van de Kas Bank, genaamd Kas Bewaarder Klantenvermogen BND BV. Zo is jouw geld juridisch en economisch volledig afgescheiden van het vermogen van Kas Bank en Brand New Day. Schuldeisers van Kas Bank en Brand New Day kunnen geen aanspraak maken op de tegoeden in de bewaarder.