KAS BANK

KAS BANK is een Nederlandse bank die alleen institutionele klanten heeft, zoals pensioenfondsen. KAS BANK beheert en administreert beleggingen. Zelf belegt de bank niet, het is dus een neutrale partij. Het door Brand New Day beheerde vermogen wordt ondergebracht in een onafhankelijke `bewaarder` van de Kas Bank. Zo is jouw geld juridisch en economisch volledig afgescheiden van het vermogen van Kas Bank en Brand New Day. Schuldeisers van Kas Bank en Brand New Day kunnen geen aanspraak maken op de tegoeden in de bewaarder.