Inflatie

Vroeger kostte een Mars 1 gulden, nu bijna 1 euro. Dat komt door inflatie. Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Bij Brand New Day kan worden belegd in inflatiegeïndexeerde staatsobligaties. De waarde van deze obligatie stijgt proportioneel met inflatie, zodat u van uw ingelegde geld bij pensioen hetzelfde kunt kopen als nu.