Historisch Rendement

De historische rendementen waar Brand New Day mee rekent, zijn vastgesteld door de AFM. Voor aandelen wordt 8.3% gehanteerd. Voor obligaties 4.2%. Wanneer je uitgaat van een mixfonds met 50% aandelen en 50% obligaties is het historische rendement dan 6.2%. Deze historische rendementen zijn vastgesteld over een periode van 80 tot 100 jaar en geven een indicatie van het gemiddelde rendement op lange termijn. De rendementen bieden dus geen garantie voor de toekomst.