Garantiekapitaal

Garantiekapitaal is het verzekerd bedrag dat u minimaal ontvangt op uw pensioendatum. Brand New Day kent geen garantiekapitaal. Welk pensioeninkomen je kunt aankopen aan het eind van de opbouwfase van je pensioen, is afhankelijk van drie factoren: 1.       Het opgebouwde eindkapitaal 2.       De rentestand op het moment van aankoop van de uitkering 3.       De inflatie tot aan je pensioen Met een gegarandeerd eindkapitaal, weet je dus nog steeds niet wat je kunt verwachten aan inkomen. Brand New Day richt zich daarom meer op het inkomen, door het inflatierisico (punt 3) en het renterisico (punt 2) af te dekken.