Franchise

Franchise is het gedeelte van je salaris waar je al AOW over krijgt en je dus geen pensioen over hoeft op te bouwen. Hierover wordt dan ook geen premie betaald.