Fiscale Oudedag Reserve (FOR)

De FOR is de Fiscale Oudedags Reserve en staat voor een bedrag dat door ZZP-ers opzij gezet kan worden voor de oudedagsvoorziening. Het is een vorm van uitgestelde belasting, omdat over het gereserveerde bedrag geen winstbelasting betaald hoeft te worden maar op moment van uitkering wel belasting wordt geheven. Als FOR kan maximaal 12% van de belastbare winst van het bedrijf worden gereserveerd. Met de FOR kun je drie dingen doen: –          Herinvesteren in het bedrijf –          Afstorten: De gereserveerde FOR (of een gedeelte daarvan), wordt van de balans gehaald en overgezet naar privé. Het bedrag kan op een geblokkeerde ZZP-pensioenrekening worden gezet, waarmee aan het eind van de looptijd een lijfrente-uitkering m –          Onderbrengen: De FOR blijft op de balans van de onderneming staan, maar wordt wel ondergebracht op (bijvoorbeeld) een ZZP-pensioenrekening bij Brand New Day gestort. Het bedrag is niet geblokkeerd, waardoor het vrij beschikbaar is.