Fiscaal partner

Is er sprake van een fiscaal partner? Dat hangt van de situatie af. Gehuwden en geregistreerd partners zijn automatisch fiscaal partners van elkaar. Ongehuwd samenwonenden worden verplicht fiscaal partner als wordt voldaan aan de voorwaarde dat beiden meerderjarig zijn en op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (vroeger heette dat Gemeentelijke Basisadministratie). Daarnaast moet aan één of meer van de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Zij hebben een notarieel samenlevingscontract;
  • Zij hebben samen een kind (of een kind van de ander is door een van hen erkend);
  • Zij hebben samen een eigen woning;
  • Zij waren vorig jaar fiscaal partner;
  • Zij wonen samen met een kind van één van hen (‘samengesteld gezin’); of
  • Eén van hen is aangemeld als partner voor de pensioenregeling van de ander.