Factor A

De factor A is de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar, ook wel de pensioenaanwas genoemd. De pensioenaangroei wordt berekend door het optellen van de pensioenpremie die je dat jaar hebt betaalt en de beleggingsresultaten die zijn behaald. Met andere woorden het verschil tussen uw opgebouwde pensioen vorig jaar ten opzichte van dit  jaar.

De factor A is te vinden op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U heeft de factor A nodig om uw jaarruimte te berekenen. De jaarruimte is het bedrag van u jaarlijks mag aftrekken van de inkomstenbelasting. U kunt dit bedrag enkel aftrekken van de inkomstenbelasting wanneer u het op een fiscaal geblokkeerd product zet zoals de pensioenrekening. Met de pensioenrekening zet u fiscaal vriendelijk geld opzij voor uw pensioen.