Expiratie

Expiratie betekent aflopen. De term is van toepassing op verzekeraars. Na expiratie valt het opgebouwde bedrag vrij. Bij een lijfrentepolis dient er op dat moment een lijfrente uitkering te worden aangekocht. Ook kan er gekozen worden voor een uitgestelde lijfrente, zodat de opbouwfase nog enkele jaren wordt voortgezet. Bij een BEW moet op moment van expiratie de hypotheekschuld worden afgelost .