Erfbelasting

Krijgt u een erfenis of laat u een erfenis na? Dan heeft u te maken met de erfbelasting. Hoeveel erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. In de tabel van de Belastingdienst kunt u precies zien welk tarief op u van toepassing is.