En Bloc clausule

Een En Bloc clausule kan toegevoegd worden aan een ORV. De En Bloc clause die Brand New Day hanteert heeft betrekking op de premie en is negatief. Dit houdt in dat de premie alleen kan veranderen als dat ten goede van de klant komt: de premie kan wel dalen, maar niet stijgen.