Eindloon

Eindloon is een vorm van opbouw van collectief pensioen, waarbij wordt uitgegaan van het laatst verdiende salaris (eindloon). Het eindloon stelsel wordt langzamerhand vervangen door het middelloon stelsel, waarbij je pensioen opgebouwd wordt aan je gemiddeld verdiende loon.