Eindkapitaal

Het eindkapitaal is het bedrag dat aan het eind van de looptijd is opgebouwd op een rekening of polis. Brand New Day geeft op de offerte altijd een indicatie van het eindkapitaal. Bij de pensioenrekening staat dit bedrag echter niet centraal. Daar wordt gedacht in inkomen. Het gaat dan niet zozeer om wat u opbouwt, maar de uitkering die u kunt aankopen met het opgebouwde kapitaal. De inkomensstroom is waar het uiteindelijk om draait.