Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

De Directeur Groot Aandeelhouder bezit minimaal 5% van de aandelen en heeft een hoge bestuurlijke functie binnen een BV of NV. Een DGA kan op verschillende manieren pensioen opbouwen:

1. Een DGA die meer dan 10% van de aandelen bezit, kon tot 1 april 2017 pensioen opbouwen door jaarlijks een bedrag van de winst te reserveren op de balans van de onderneming. Op de pensioendatum is de onderneming dan verplicht om het pensioen uit te keren. Deze vorm bood een fiscaal voordeel, aangezien de pensioenreservering ten laste van de winst kon worden afgetrokken. Bij tegenvallende resultaten van de BV of NV betekent deze vorm natuurlijk ook extra risico. Hoewel nieuwe reserveringen niet zijn toegestaan, zijn er veel DGA’s die nog een premievrij pensioen in eigen beheer hebben of de reservering hebben omgezet naar een oudedagsverplichting.
2. De DGA kon er ook voor kiezen pensioenvermogen op te bouwen in een aparte BV of stichting, een stamrecht BV of NV. Deze constructie is wel gebonden aan een aantal richtlijnen van het Ministerie van Financiën. Sinds 1992 is bepaald dat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is daardoor fiscaal minder aantrekkelijk geworden.
3. Bij de derde mogelijkheid betaalt de DGA zichzelf salaris als gewone werknemer en berekent hij vervolgens zijn jaarruimte om in de vorm van een lijfrente een oudedagsvoorziening op te bouwen.

Met de eerste twee mogelijkheden kan niet fiscaal vriendelijk pensioen worden opgebouwd bij Brand New Day, maar wel worden belegd met het pensioenkapitaal op de balans van de onderneming. Hiervoor kan onze DGA pensioenrekening worden geopend.

Als de DGA in privé pensioen opbouwt in de vorm van een lijfrente, kan er bij Brand New Day wel fiscaal vriendelijk lijfrentevermogen worden opgebouwd met onze pensioenrekening.