Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank. Brand New Day valt niet onder het depositogarantiestelsel, omdat wij geen bank zijn, maar een beleggingsinstelling. Echter brengen wij het geld van klanten onder in een apart bewaarbedrijf, dat los staat van Brand New Day en niets anders mag doen dan het bewaren van het geld van onze klanten. Wanneer wij failliet gaan, dan krijgen onze klanten vanuit dat bewaarbedrijf gewoon hun geld terug.