De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland. DNB houdt toezicht op financiële instellingen en het netwerk waarvan zij deel uitmaken, om te voorkomen dat de instellingen (opzettelijk) fouten maken waarmee zij zichzelf en andere partijen in de markt in gevaar brengen. DNB kan ingrijpen en maatregelen treffen als er iets mis gaat of dreigt te gaan. Daarnaast is een vergunning van de DNB nodig om financiële diensten aan te kunnen bieden. De eis is dat een onderneming solvabel (gezond) is en voldoet aan de voorwaarden voor integer bestuur. Uiteraard beschikt Brand New Day over deze vergunning.