Contractjaar

Een contractjaar start op het moment dat de rekening geopend wordt, dus niet pas op het moment dat de eerste inleg wordt gestort. Voor een BEW geldt een bandbreedte-eis waarbij alle inleg die in dit jaar gemaakt is in verhouding (1:10) dient te staan tot alle daaropvolgende contractjaren. Binnen het contractjaar vallen ook de bedragen die al wel op de rekening staan, maar nog niet belegd zijn.